forside

Sæby Bio

Sæby filmklub


Velkommen til en ny sæson i vores filmklub. 


Som I ved havde vi i forrige sæson nogle tekniske problemer med fremvisningen af film i MANEGEN. Men vi er optimistiske og så overbeviste om at problemerne er blevet løste, at vi fortsat satser på MANEGEN som vores ”biograf”. 


Denne sæson i Sæby Bio er et overflødighedshorn af stærke, vedkommende film, som lægger op til en god efterfølgende samtale om filmene. 


I dag er det blevet muligt også at skaffe de helt nye film hos filmudlejerne, hvilket gør valgmulighederne meget større. Sæ-sonens program indeholder også film, som er konkrete ønsker fra vore filminteresserede medlemmer. 


Hvert andet år afholder vi i Frederikshavn og omegn Nordisk Filmfestival. I år finder den sted i dagene 7. – 10. november. 

I Sæby viser vi guidede film for skolerne, samt inviterer til et særligt filmarrangement i RETFÆRDIGHEDEN med filmen ”Den frelste jord” og dens instruktør. 

Det spændende og righoldige program for Nordisk Filmfesti-val med nyere nordiske film er under udarbejdelse og vil være ”på gaden” i løbet af september/oktober. 


Tid, sted og priser 


Vore filmaftner i Sæby Bio finder sted i MANEGEN og be-gynder kl. 19. 

Et medlemskab af Sæby Bio koster 100 kroner for hele sæso-nen. For kaffe/te, kage eller andet spiseligt og drikkeligt beta-les 50 kroner pr. person pr. gang. 

Kontingent kan betales på filmaftnerne kontant eller via Mobi-lePay (41196) eller ved bankoverførsel til reg.nr. 9012 – kon-tonr. 4566810021. 


Husk at mærke indbetalingen med dit navn. 

www.sæbybio.dk