Kontakt

Sæby Bio

Sæby filmklub

Kontakten til Sæby Bio kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamling, og efterfølgende konstituerede sig som det fremgår nedenfor

 

e-mail: info@saebybio.dk

 

 

Bestyrelsen:

 

 

Alice Thaarup, formand. E-mail: alicethaarup@mail.dk  Tlf.nr.: 40619538

 

Jette Brønnum, kasserer.

 

Inger Hansen, sekretær

 

Maj-Britt Stehr

 

Inge Gjørlund

 

Jakob Edlund

 

 

Suppleant:

 

Hans Rødsgaard-Mathiesen

 

 

 

Revisor:

 

Ida Schrøder

 

 

Revisorsuppleant:

 

Bo Baake