Om Sæby Bio

Sæby Bio

Sæby filmklub

Om Sæby Bio:I 2004 samledes nogle Sæby-borgere for at arbejde på at få en biograf i Sæby. Vel vidende at dette projekt er en temmelig stor mundfuld at realisere lige med det samme, besluttede vi i 2005 også at etablere en lokal filmklub.


Denne filmklub har dels til formål at bibringe kommunens borgere et forum, hvor kvalitetsfilm kan nydes i fred og ro, på et stort lærred og i samvær med andre

filminteresserede. Dels at vedligeholde interessen for på sigt at få en biograf i Sæby.


Filmklubben har i dag godt 60 medlemmer.  Alle film vises i Sæbys Kulturhus.


Du kan vise din støtte til projektet ved at melde dig ind i Sæby Bio´s filmklub.

Medlemskab kan tegnes enten ved at møde op til en af de mange filmaftner eller ved at kontakte Alice Thaarup:  40619538


 (Alice er formand for Sæby Bio's bestyrelse)


Filmklubben Sæby Bio bygger på et medlemskab, hvor man som medlem betaler et årligt kontingent, og dermed sikrer sig ret til at deltage i filmklubbens arrangementer.

I Sæby Bio er det vedtaget på generalforsamlingen at klubbens medlemmer udover det årlige kontingent betaler 50 kroner pr. filmaften til dækning af servering og leje af lokaler.

Leje af film sker gennem DABUF - Landsforeningnen danske børne- og ungdoms filmklubber - som Sæby Bio er medlem af.